فایل رایگان فضاي مجازي و نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فضاي مجازي و نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش فضای مجازی در عصر حاضر، لزوم مقابله با جرایم سایبری و طرح اقدامات پیشگیرانه در این مورد دارای حائز اهمیت می باشد، بنابراین پلیس در این زمینه نقش اساسی دارد. لذا هدف این تحقیق تبیین فایل رایگان فضاي مجازي و نقش پليس در پيشگيري اجتماعي از جرايم سايبري می باشد که به روش مطالعات کتابخانه ای انجام یافته است نتایج بررسی حاکی از آن بود که پلیس می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، افزایش خطرات ارتکاب جرم، کاهش جادیهی آماج ها، گشت زنی در محیط سایبر و به کارگیری نرم افزارهای تخصصی اعلام خطر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری جرایم سایبری بپردازد.

لینک کمکی