فایل رایگان کالبد شکافي پدافند عامل جرايم سايبري و جرم شناختي قمار در فضاي مجازي با روند کشورهاي جهان در سطح دنيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کالبد شکافي پدافند عامل جرايم سايبري و جرم شناختي قمار در فضاي مجازي با روند کشورهاي جهان در سطح دنيا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به بررسی حقوقی و جرمشناختی قماردر فضای مجازی و عوامل تاثیر گذار آن بر روی اشخاص پرداخته است. امروزه تغییر نگرش بشر به پدیده اجتماعی، برخی رفتارها دچار دگرگونی و تغییر ماهیت گشته اند با ورود تکنولوژی و رشد میزان استفاده آن توسط کلیه اقشار جامعه برخی جرایم و رفتارها از حوزه حقیقی به حوزه مجازی سیر داده شده است. به طور مثال در دوره نه چندان دور انجام قمار در مکانهایی با وسایل خاصی صورت میگرفت، ولی امروزه میبینیم این اقدامات توسط برخی افراد فرصت طلب در فضای مجازی صورت میگیرد. از آنجا که دنیای مجازی جدا از دنیای حقیقی نیست و هر آنچه که در دنیای حقیقی رخ میدهد، میتوان عین همان را حتی به شکل برجسته تری در دنیای مجازی شاهد بود، قمار و شرط بندی از جمله مصادیقی هستند که اینروزها پا را فراتر از دنیای حقیقی گذاشته و بسیاری از کاربران خود را آلوده آن کرده اند. قماربازی در فضای مجازی، امر رایجی در زندگی روزمره مردم و بالاخص جوانان گردیده که تبعات جبران ناپذیری را وارد خواهد ساخت. تحقیق حاضر از بعد حقوقی، جرمشناختی و دیدگاه های حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده و ایده های مخالفان و موافقان را مورد بررسی قرارداده است و از منظر جرم شناختی به بررسی جرم بودن قمار در قوانین موضوعه پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق را میتوان چنین بیان نمود که نباید کاربران بر این تصور باشند که در دنیای مجازی میتوانند به دور از قانون و چشم نیروهای امنیتی به قمار و شرط بندی بپردازند؛ بلکه ماموران پلیس فتا در فضای مجازی در کمین متخلفان قانون هستند تا مانع از این تخلفات شوند. یافته های تحقیق حاکی از نشان دهنده تمایل اقشار مختلف جامعه با توجه به شرایط و موقعیتهای مکانی و جغرافیایی است و در کلیه سنین، انجام قمار اینترنتی در جوامع مختلف به صورت محسوس قابل مشاهده است.

لینک کمکی