فایل رایگان مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در جرايم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در جرايم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از فراگیر ترین مسائل روز دنیا، استفاده از اینترنت و ورود به فضای مجازی در عصر ارتباطات است. امروزه پیشرفت تکنولوژی به گونه ای شتاب گرفته که ورود به شبکه جهانی ارتباطات، برای همگان مقدور شده است. به موازات استفاده از فضای مجازی، تخلفات آن نیز به اشکال مختلف صورت می پذیرد. این تخلفات گاه از جانب فرد حقیقی و یا حقوقی برای سودجویی های شخصی و یا گروهی صورت می پذیرد. انتساب جرم به افراد حقوقی و بررسی ارتکاب جرم و نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در فضای مجازی از موضوعات نوین و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق جزا است که با عنایت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1392) و مواد 19 و 20 قانون جرایم رایانه ای ضرورت بررسی و تحلیل موضوع را از حیث مقررات ماهوی و شکلی کیفری طلب می کند. هدف نگارنده در این نوشتار، مطالعه تحلیلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نیز قوانین سادره باب جرایم رایانه ای است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به قوانین حقوقی تدوین شده است. نتایج حاصل به این صورت است که قانون، اصل را بر مسئولیت اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است و نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را نفی نمی کند و شخص حقوقی را در صورتی مسئول می داند که به نام یا در راستای منافع شخص حقیقی مرتکب جرمی شود. قانون گذار این مجازات ها را شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال ممنوعیت از یک یا چند فعالیت ش غلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم با حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها می داند

لینک کمکی