فایل رایگان مفهوم شناسي اصطلاحي جرائم سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مفهوم شناسي اصطلاحي جرائم سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

از آن جا که در حال حاضر شبکه های ارتباطی، پیوندی جهان شمول یافته اند، جرایم این حوزه، اغلب دارای وصف بین المللی شده اند. به علاوه، با پیدایش فناوری های جدید در این حوزه، از قبیل رایانه های لب تاپ، تلفن و مودم های سیار ، جرایم های ارتکابی نیز این قابلیت را خواهند یافت که در هر زمان و مکان، با وصف امحای آثار صحنهء ارتکاب جرم و تاثیر بالقوهء آن بر تمامیت شبکه، اتصال جهانی، تحقق یابند. جرم سایبری را می توان از نوع جرائم سنتی دانست که با دانش پیشرفته و با استفاده از کامپیوتر به وقوع می پیوندد و برخلاف جرائم سنتی که مجرم باید در محل وقوع جرم حضور داشته باشد و جرم در یک دنیای واقعی رخ می دهد، نیاز به حضور شخص در محل وقوع جرم نمی باشد و جرم دریک دنیای مجازی اتفاق می افتد و به راحتی توسط ماموران دستگیر نخواهند شد و به دور از چشم قانون و پلیس مرتکب این گونه جرائم می شوند، پلیس نیز در زمینه تعقیب و کشف این گونه جرائم نیاز به آشنایی با رایانه است

لینک کمکی