فایل رایگان مکانيسم اقتصاد شادماني در پيشگيري از بزهکاري و آسيب اجتماعي استفاده غيرمتعارف از فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکانيسم اقتصاد شادماني در پيشگيري از بزهکاري و آسيب اجتماعي استفاده غيرمتعارف از فضاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اقتصاد شادمانی در حوزه پیشگیری از جرم از مفاهیمی است که در حوزه اقتصاد، روانشناسی، جرم شناسی و گاها در جامعه شناسی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت اما مسئله ای که دولتها نیاز است با آن دستوپنجه نرم کنند و به آن توجه نمایند همانا مدیریت مالی و بودجه ای در تمام ابعاد و تلاش در جهت نیل به سعادت و نشاط اجتماعی و بهر ورزی آحاد مردم و در یک کلام رسیدن به اقتصاد شادمانی است که مردم ازلحاظ روحی و روانی به آرامش کامل برسند تا اقتصاد شادمانی )از نوع پیشگیریهای غیر کیفری و بلندمدت و البته پرهزینه میباشد( بتواند از همان ابتدا در میان کودکان نفوذ کند و آنها خوشبخت بودن را به بهصورت واقعی تجربه کنند که این افراد مراحل رشد خود، دوره های آموزشی و آکادمیک را طی کنند و کمتر گرفتار مشکلات اجتماع خواهند شد و این مسئله به خودی خود در پیشگیری از بزهکاری در آینده مثمر ثمر خواهد افتاد. ویژگی مشترک آسیب اجتماعی استفاده غیرمتعارف از فضای سایبر و اقتصاد شادمانی در پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری غیر کیفری است اما بازهم در معنا تفاوتهایی دارند.

لینک کمکی