فایل رایگان نقش فضاي سايبري در توسعه امنيت گردشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش فضاي سايبري در توسعه امنيت گردشگري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم از جنبه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی و قدرت نرم کشورها و کم هزینه از لحاظ اشتغالزایی میتواند به عنوان یکی از صنایع پیشرو در کشور مطرح شود. دو فضایی شدن صنعت گردشگری یعنی استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در کنار فضای فیزیکی برای توسعه صنعت گردشگری ضمن کاهش هزینه های سفر از طریق بکارگیری ظرفیتهای بال استفاده، بکارگیری فضای مجازی برای دقیق تر شدن آمارهای ورودی و خروجی گردشگر جهت برنامه ریزی بهتر، بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی اینترنتی با توجه به تعداد باالی کاربران و چند رسانهای بودن تبلیغات در عرصه فضای مجازی و تاثیر فوق العاده آن، ارائه خدمات گردشگری به صورت آنالین و سهولت استفاده از این فرآیند با توجه به فراگیری استفاده از رایانه ها، تبلتها و موبایلهای هوشمند و در نتیجه فرامکانی و فرا سرزمینی شدن فضای مجازی و استفاده از این ظرفیت برای جذب گردشگران خارجی و بکارگیری ظرفیت لحظه به لحظه زمانها برای انجام فعالیتهای گوناگون در گردشگری الکترونیکی از جمله ظرفیتهای فضای مجازی برای گسترش صنعت گردشگری میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر مقاصد تحقیق، کاربردی است.

لینک کمکی