فایل رایگان نقش هويت ايراني اسلامي به عنوان قدرت نرم در تقويت سرمايه انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش هويت ايراني اسلامي به عنوان قدرت نرم در تقويت سرمايه انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحولات جهانی، تغییرات تاکید از قدرت های سخت (ابزارهای سیاسی و اقتصادی به قدرت های نرم را معطوف ساخته است. کشورهای مختلف در جهت برخوداری از این قدرت بر روی ابعاد مختلف آن سرمایه گذاری می نمایند ابعاد قدرت نرم با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر کشور متفاوت است. در این پژوهش این ابعاد برای کشور ایران در سه سطح با استفاده از ادبیات پژوهش آورده می شود. از نتایج قدرت نرم می توان به توانمند سازی سرمایه های انسانی های اشاره کرد در این پژوهش با ارائه زیر مجموعه های سرمایه انسانی در قالب سرمایه اجتماعی، فکری و هیجانی به بررسی تاثیرات ابعاد قدرت نرم در سرمایه انسانی و ریشه های آنها در ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد

لینک کمکی