فایل رایگان واکاوي اصول و قواعد فقهي بهره گيري از فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي اصول و قواعد فقهي بهره گيري از فضاي مجازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

فضای مجازی در زمان ما مبدل به موثر ترین ابزار فعالیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. این فضا در جهان بمانند فضای واقعی پر از هنجارها و ناهنجاری هاست از پیام هایی با محتوای مثبت و منفی است پیام های منفی مثل افکار و عقائد الحادی و صحنه های فاسد، ترویج جرم و فساد. و در نتیجه این فضا آلوده به ناهنجاری های فراوانی است یک انسان مومن برای زندگی مومنانه و عمل به تکالیف دینی خود و در عین حال استفاده از تکنولوژی روز، بایستی با تکالیف شرعی خویش آشنا باشد که با رعایت آن ها در ورطه گناه و فاسد و یا جرم نیفتد بنابر این اصول و قواعدی که او را در این راه کمک نماید وجود دارد اصل لزوم نفی تسلط کفار ، اصل حرمت کمک به گناه و اصل حرمت اشاعه فحشا برخی از این اصولند که در بهره گیری از فضای مجازی یک انسان مسلمان و متدین را یاری می رساند

لینک کمکی