فایل رایگان واکاوي تهديدات حسگرهاي بيومتريک با محوريت گوشي هاي هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي تهديدات حسگرهاي بيومتريک با محوريت گوشي هاي هوشمند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم تشخیص هویت و تعیین سطح دسترسی و قدرت افراد، قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. بیومتریک یک فناوری و علم اندازهگیری و تحلیل خصوصیات بدن انسان مانند: اثر انگشت، شبکیه و عنبیه چشم، رگها، الگوهای صوتی و... که به منظور تشخیص هویت و صدور مجوز دسترسیها انجام میپذیرد. بسیاری از این سیستمهای کنونی و قدیمی بر اساس پاسخی که به این پرسش، چه به همراه دارید میدهید، هویت و سطح دسترسی شما را تعیین میکند. دسته کلیدی که همواره با خود حمل میکنید. در چند سال گذشته نگرانیهای امنیتی، باعث رشد و توسعه فناوریهای بیومتریک شده است. سیستمهای تشخیصی بیومتریک، اطلاعات حاصله از پردازشهای خود را به همراه پارهای اطلاعات آماری جمعیتی کاربر را به عنوان یک نمونه در پایگاه داده ثبت نام و ذخیره شده که این روند تولید کلانداده 561 میکند. در بعضی موارد با دیدی که نسبت بیومتریکها است که محافظ انسان و نجات دهنده او از خطرات میباشد در مواقعی بر علیه امنیت جانی و مالی و یا حتی شغلی خود انسان استفاده میشود. در این عمل با استفاده از بانکهای اطلاعاتی تشکیل شده و اطلاعات بدست آمده و جمع آوری شده، یورش سایبری رخ میدهد.

لینک کمکی