فایل رایگان واکاوي مباني حريم خصوصي در فضاي مجازي از منظر اسلام و ليبراليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي مباني حريم خصوصي در فضاي مجازي از منظر اسلام و ليبراليسم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

به طور مشخص حفظ حریم خصوصی بالاخص از نوع مجازی آن در عصر امروز یکی از عمده ترین حقوق و مبانی مورد توجه تمدن بشری است، که زوایای آن در پهنه حقوق بشری و حتی در حقوق شهروندی نیز قابل بررسی است. اما سیاست های روز دنیا با به کارگیری نظریات و الگو برداری از آن ها در عرصه های مختلف زندگی اهدافی را دنبال می کنند که مد نظر شان است اسلام از ادیان مهم و فراگیر و مکمل زندگی بشری است که آمیزه های آن در جهت اعتلای فرهنگ سلامت زیستن و ارتقای کرامت بشری است که آمیزه ها و درون مایه اش نیز عموما در مقام اعتلای امر پیش گفته است ولی در آن سو لیبرالیسم به عنوان یک نظریه شکست خورده در عرصه سامان بخشیدن به زندگی انسانی با درون مایه های پوچ، در سدد تامین نیاز های اقلیت سرمایه دار با استکباریون است که می خواهد انسان را پوچی بگراید. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با ترسیم کلیاتی از محور پیش روی اسلام و لیبرالیسم و با اندک تفقدی در تاثیر تفکر و فرهنگ هر کدام از این دو در مسیر زندگی و ترجیحا در مقوله حریم خصوصی در فضای مجازی، زوایای ضعف و قوت یکی بر دیگری را در سمع نظر قرار دهیم

لینک کمکی