فایل رایگان ارزيابي سياست هاي کارآفرينانه دانشگاهي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي سياست هاي کارآفرينانه دانشگاهي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بررسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که مسیر خود را با موفقیت طی می کنند نشان داده است که یکی از مهم ترین عامل توسعه این کشورها، ظهور کارآفرینانی می باشد که عملکرد خود را به سرعت با تحولات روز هماهنگ می سازند. رشد و پیشرفت کار آفرینی برای اقتصاد سالم و حفظ موفقت اقتصادی، از طریق ایجاد شغل لازم و ضروری است. امروزه پرداختن دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به فعالیت های کارآفرینانه به جای جست و جوی اشتغال در سازمان های موجود، به توسعه این امر کمک می کند. از این رو دانشگاه ها باید نقش پیشرویی را در بهبود محیط نوآوری محلی خود از طریق همکاری با صنعت و دولت و اجرای سیاست های کارآفرینی مناسب، ایفا کنند از آنجایی که سیاست های حمایتی کارآفرینی یکی از ابزارهای اصلی رشد اقتصادی در زمینه جهانی شدن و اقتصاد مبتنی بر دانش می باشد، تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی سیاست های کارآفرینانه دانشگاهی می باشد.از این رو با استفاده از یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه بهترین سیاست برای ارتقای عملکرد دانشگاه های کارآفرین انتخاب می شود

لینک کمکی