فایل رایگان ارزيابي نقش تجارت الکترونيک در فرآيند کارآفريني و رونق کسب وکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي نقش تجارت الکترونيک در فرآيند کارآفريني و رونق کسب وکار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله با اشاره به حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن در جهان به ارتباط نزدیک تجارت الکترونیک و کارآفرینی میپردازد و تجارت الکترونیک را محل ظهور ایده های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود، معرفی می کند. هدف این مقاله تبیین مفهوم سازمان کارآفرین و ابعاد مختلف آن است. یکی از مشخصه های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و مدیران سازمان ها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستند تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داشته باشند. در این مقاله با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا از طریق مرور ادبیات موضوعی تحقیق شامل 14 مقاله و مطالعه محتوای آنها اقدام به استخراج داده های تحقیق شد و فایل رایگان ارزيابي نقش تجارت الکترونيک در فرآيند کارآفريني و رونق کسب وکار بررسی شده است. نتایج نشان داد سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون روبرو شده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصت های به دست آمده بهره گرفته و درزمینه ی تحقق اهداف والای سازمانی به موفقیت دست یابد

لینک کمکی