فایل رایگان بررسي ارتباط کارآفريني با رشد اقتصادي از منظر اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط کارآفريني با رشد اقتصادي از منظر اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

کارآفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه ی سازمان ها و جوامع شناخته می شود، درواقع فرایند تاسیس یک شغل بر مبنای یک فکر و ایده ی نو و راهبردی می باشد. برخی کارآفرینان را اصلی ترین نیروی محرکه در توسعه اقتصاد رقابتی و موتور گسترش تولید و کیفیت تعریف می کنند که نقش وی عبارتاند از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از عملکرد و تولیدات و مشخصه اصلی کارآفرین را نوآوری و خلاقیت متحولان می دانند. به نظر برخی دیگر کارآفرین کسی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و منابع انسانی، رابطه معناداری برقرار سازد. به هرحال در دیدگاه مشترک صاحب نظران، کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی است آنها معتقدند کارآفرینان قادرند با نوآوری ها، تحول ایجاد کنند. از دیدگاه قرآن کریم. تمام هستی به ویژه انسان، منابع و ابزارهای تولید و تمامی فعالیت های تولیدی انسان آیات خداوندی اند و همه آنها را آثار رحمت و فضل خداوند حکیم می داند. همچنین در فرهنگ جامع نگر اسلامی آموزه های زیادی برای کارآفرینان وجود دارد که همه افراد جامعه را به سمت پویایی سوق می دهد.

لینک کمکی