فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ادراک شده بر رضايت و وفاداري کاربران به خرده فروشان آنلاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ارزش ادراک شده بر رضايت و وفاداري کاربران به خرده فروشان آنلاين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناخت نقش ارزش ادراک شده بر وفاداری و رضایت مشتریان در خرده فروشی های آنلاین محصولات دیجی کالا می باشد و مدل ارائه شده توسط کارلسون و همکاران 2015 مورد استفاده قرارگرفت. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی (میدانی و پیمایشی) قرار دارد. جامعه و نمونه آماری جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان وفادار این پژوهش، بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری، متغیر ارزش ادراک شده به عنوان متغیر برون زا و متغیرهای رضایت و وفاداری به عنوان متغیرهای درون زا در نظر گرفته می شوند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد: ارزش ادراک شده کاربران بر وفاداری مشتریان، رضایت مشتریان، ارزش کارکردی کاربران، ارزش احساسی کاربران، ارزش پولی کاربران، ارزش سازگاری برند و ارزش راحتی کاربران بر رضایت مشتریان در فروشگاه دیجی کالا تاثیر معنی داری دارد.

لینک کمکی