فایل رایگان بررسي تاثير اينترنت اشياء بر کارکرد هاي مديريت منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير اينترنت اشياء بر کارکرد هاي مديريت منابع انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در سال های اخیر با پدیده ای نوظهور با نام فناوری اینترنت اشیاء مواجه شده ایم که کاربردهای وسیع آن در صنایع، تجارت، خانه های هوشمند بارها مورد بررسی قرار گرفته است. پیش بینی شده است که تا سال 2020 تعداد دستگاه های مجهز به اینترنت اشیاء نزدیک به 50 میلیارد دستگاه برسد. با این میزان رشد، شاهد گسترش زمینه های کاری در حوزه اینترنت اشیاء و همچنین تاثیر این فناوری بر فرایندها و کارکردهای سازمانی خواهیم بود. این پژوهش به مروری بر تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از مطالعه مقالات داخلی و خارجی موجود در این زمینه، پرداخته است. مرور تحقیقات نشان داده است که در کارکرد استخدام موجب ارتباط دقیق تر میان جویندگان شغل و کارفرمایان، در آموزش موجب، آموزش متناسب با وضعیت روحی و جسمی افراد، در ارزیابی عملکرد باعث کنترل از طریق حسگرهای ردیاب، و در کارتیمی نقش پشتیبان تصمیم گیری را ایفا می کند. با توجه به یافته های این حوزه، مدیران منابع انسانی در سازمان ها می توانند از طریق بکارگیری این فناوری موجبات بهبود و رشد در عملکرد و بهره وری سازمانی را فراهم سازند

لینک کمکی