فایل رایگان چالش هاي تنظيم مقررات در پلتفرم هاي آنلاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش هاي تنظيم مقررات در پلتفرم هاي آنلاين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پلتفرم های آنلاین نقش کلیدی را هم در اقتصادهای ملی و هم در اقتصاد جهانی ایفا می کنند. در عصر حاضر، این پلتفرم ها طیف وسیعی از فعالیت ها شامل: حمل و نقل، لجستیک و توزیع، مالی، سفر، اجاره منزل و ... را در بر می گیرند و تقریبا در تمام فعالیت های روزمره ما حضور داشته و گستردهاند. ویژگی های خاص این پلتفرم ها اقتضا می کند که از سهم بازار وسیع و تمرکز بازار بالایی برخوردار شوند و این امر می تواند بالقوه، موجب بروز رفتارهای تجاری تبعیض آمیز آنان و نیز تضییع حقوق مشتریان باشد. دراین راستا سیاست گذاران و تنظیم کنندگان مقررات نیاز دارند که این رفتار را شناسایی کنند و بتوانند از این منظر، پلتفرم ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این مقاله، ضمن تبیین دقیق مفاهیم بازارهای چندسویه و بازارهای آنلاین، به شناسایی ویژگی های پلتفرم های آنلاین می پردازد که منجر به بروز رفتار تجاری تبعیض آمیز و ضد رقابتی می شوند و نهایتا بر این اساس، حوزه های مستلزم تنظیم مقررات پلتفرم های آنلاین را مورد بررسی قرار می دهد.

لینک کمکی