فایل رایگان فرهنگ سازماني کارآفرينانه در بکارگيري تجارت الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرهنگ سازماني کارآفرينانه در بکارگيري تجارت الکترونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

با افزایش روز افزون شدت رقابت در عرصه تجارت، سازمان ها به سمت شناسایی، کشف و خلق فرصت های جدید توسعه در عرصه تجارت هستند. دستیابی به سودآوری، کارآفرینی، نوآوری، تشخیص فرصت ها و یافتن بازارهای جدید و ارائه خدمات به مشتریان در عرصه تجارت الکترونیک باعث شده است، سازمان ها در نیل به آنها پیش بروند. یکی از عواملی که می تواند نقش مهمی در تسهیل موفقیت تجارت الکترونیک داشته باشد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه است. در این مقاله که با روش توصیفی انجام شده است، پس از شرح مفاهیم و اصطلاحات پایه ای، با هدف آگاه سازی مدیران به بررسی فایل رایگان فرهنگ سازماني کارآفرينانه در بکارگيري تجارت الکترونيک و به ارائه چارچوب پیشنهادی، می پردازد و در پایان، به متغییر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه به عنوان یک عامل تعیین کننده برای مدیران و کارکنان در بکارگیری تجارت الکترونیک تاکید می شود.

لینک کمکی