فایل رایگان نقش اکوسيستم کارآفريني بر تجاريسازي فناوري در دانشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش اکوسيستم کارآفريني بر تجاريسازي فناوري در دانشگاه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

امروزه یکی از الزامات و مقدم ترین سیاست ها در دانشگاه ها جهت نیل به دانشگاه کارآفرین، آمادگی سازمانی برای تجاری سازی فناوری ها در دانشگاه می باشد. هدف این مقاله تعیین نقش اکوسیستم کارآفرینی بر تجاری سازی فناوری در دانشگاه می باشد. از این رو با اسنفاده از تکنیک تحلیل محتوا از طریق مرور ادبیات موضوعی تحقیق شامل 25 مقاله و مطالعه ی محتوای آن ها اقدام به تحلیل آن ها و استخراج داده های تحقیق شد.همچنین در مقاله ی حاضر پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط، نقش اکوسیستم کارآفرینی بر تجاری سازی فناوری در دانشگاه که شامل 1- پارک علم و فن آوری، 2- شبکه های ارتباطی، 3- منابع انسانی، 4- تعهد رهبری، 2- دانش با کیفیت می باشد، اشاره شده است. این موارد با ارائه این نقش ها درک جامع تری از تجاری سازی فناوری بر اساس اکوسیستم کارآفرینی ارایه می نماید که از این طریق می توان باعث افزایش کارآفرینی در دانشگاه ها شد.

لینک کمکی