فایل رایگان ارزيابي نقش شاخص هاي موثر نظام بانکي کشور بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي نقش شاخص هاي موثر نظام بانکي کشور بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

اقتصاد ایران، رسالت بزرگی را برعهده دارد .هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است،هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.هر یک از سیاست هایش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . هزینه فرصت ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس می شود.یکی از دغدغه های اساسی سازمانهای امروز از جمله بانکهای شهرستان ها، دستیابی به یک شیوه ترفیع عملکرد مالی، قابل اعتماد و انعطاف پذیر است تا با توسل به آن، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورده و زمینه بهبود عملکرد اقتصادی و مالی را فرآهم سازند .این پژوهش ضمن پرداختن به ابعادمختلف ساختار نظام بانکی ومالی کشور وشاخص های تاثیر گذار بر اقتصاد ایران، ضمن بهره گیری از مطالعات اسنادی وکتابخانه ای به بررسی تاثیر این شاخص ها بر معیارهای تحقق پذیری اقتصاد مقاومتی پرداخته ودر نهایت راهکارهایی به منظور هرچه بیشتر شدن تاثیرات نظام بانکی کشور بر تحقق اقتصاد مقاومتی وتوسعه و اشتغال ارائه خواهد داد.

لینک کمکی