فایل رایگان بررسي ابعاد مختلف استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ابعاد مختلف استفاده از فناوري اطلاعات در آموزش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آغاز هزاره ی جدید با ظهور فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، عصر اطلاعات نامیده شده و کلیه ی شئون فرهنگی و اقتصادی و آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است. این فناوری به عنوان ابزاری توانمند کننده، فرصت های جدیدی را فراهم کرده است تا بتوانیم با شتاب بیشتری در مسیر توسعه گام برداریم. امروزه آموزش به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی میگیرد. از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون آموزش است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیتهای اجتماعی از جمله آموزش اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. با توجه به سرعت بسیار زیاد تغییر و تحول در امور مربوط به توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، همچنین با توجه به تاثیر این فناوری های جدید در شیوه های یاددهی یادگیری و تغییر نقش مدرس در کلاس درس، ضروری است که مطالعات جامعی در این خصوص انجام شود در این مقاله ضمن اشاره به انواع رسانه های جدید آموزشی،کاربردهای کامپیوتر در آموزش، کاربرد اینترنت در آموزش، انواع رایج آموزش در سازمان ها، آموزش الکترونیکی، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت، بازده یادگیری و ایجاد و تقویت مهارت های سطح بالا، چند پیشنهاد برای توسعه ی آموزش الکترونیکی بیان شده است.

لینک کمکی