فایل رایگان برنامه ريزي براي پيش بيني و شناسايي عدم قطعيت و ريسک پروژه هاي ساختماني با تلفيق روش هاي مديريت ارزش کسب شده و زمان کسب شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برنامه ريزي براي پيش بيني و شناسايي عدم قطعيت و ريسک پروژه هاي ساختماني با تلفيق روش هاي مديريت ارزش کسب شده و زمان کسب شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در موارد بسیاری مشاهده می شود که پروژه ها از نظر زمان و هزینه برنامه ریزی شده عقب مانده و هزینه های بیشتری را متحمل می شود. دلیل این گونه مشکلات بکارگیری روش هایی است که برای کنترل عملکرد پروژه به گذشته متمرکز می شوند. روش مدیریت ارزش کسب شده (EVM) مبتنی بر هزینه و ارتباط آن با مدیریت زمان کسب شده((ESM برای کنترل برنامه ریزی ساخت و ساز بر اساس مقدار برنامه ریزی شده (PV) طراحی شده است. با این حال در زمان برنامه ریزی عوامل مرتبط با ریسک و عدم قطعیت معمولا در نظر گرفته نمی شود. به عنوان یک نتیجه زمانیکه سناریوهای ریسک برای فعالیتهای پروژه رخ میدهد، مقدار واقعی PV بسیار دور از مقدار برنامهریزی شده طرح اصلی می باشد. همچنین این موارد غیر قابل پیش بینی و ناخواسته همیشه در پروژه ها رخ می دهند، که در پروژه های کوچک و کوتاه مدت مخصوصا پروژه های ساختمانی زمان کمتری برای تصحیح کارها وجود دارد. برای رفع این مشکل، در پژوهش حاضر برای نزدیک تر کردن برنامه زمانبندی به واقعیت، روش مسیر یابی بحرانی مبتنی بر ریسک ( R-SPSM) ارائه می گردد که به برنامه ریز و مدیر پروژه کمک میکند تا محدودیت های منابع مختلف و همچنین تاثیرات محیطی را در هنگام برنامه ریزی یک پروژه در نظر بگیرد. همچنین با استفاده از تلفیق روش ارزش کسب شده و دقت بالای زمانبندی کسب شده در کنار آینده نگری سناریو های مختلف ریسک، زمانبندی برنامه و واقعیت به یکدیگر نزدیک شوند.

لینک کمکی