فایل رایگان تدوين نقشه ي راه فناوريهاي استخراج سوختهاي فسيلي در صنايع فراساحلي(ترجيحا آبهاي عميق) و ارائه ي فناوريهاي بهينه در اين حوزه براي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تدوين نقشه ي راه فناوريهاي استخراج سوختهاي فسيلي در صنايع فراساحلي(ترجيحا آبهاي عميق) و ارائه ي فناوريهاي بهينه در اين حوزه براي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف تدوین نقشه ی راه فناوریهای استخراج سوختهای فسیلی در صنایع فراساحلی( ترجیحا0 آبهای عمیق) و ارائه ی فناوریهای بهینه در این حوزه برای ایران تدوین شده است، که در آن به بررسی و تعریف نقشه راه فناوری پرداخته میشود. انواع نقشه راه فناوری ترسیم شده در صنایع و سازمانهای مختلف بیان و بررسی میشوند. در ادامه به روشهای ترسیم نقشه ی راه پرداخته میشود و مثالهای موردی هرکدام بیان میشوند، روشهای مختلف با یکدیگر مقایسه میشوند و تفاوتها و روشهای بهکاررفته در هریک به اختصار بیان و به بررسی مزیتها و معایب آنها پرداخته میشود. سپس با بررسی انواع روشها مناسب ترین روش برای انجام پروژه انتخاب (روش بر پایه ی سناریو) و به بررسی نقاط ضعف یا قوت آن پرداخته میشود. با بررسی نقاط ضعف و با توجه به اهمیت موضوع موردمطالعه، با استفاده از ابزار تصمیم گیری چند معیاره ، به بهره گیری از آن در جهت برطرف کردن کم وکاستی های موجود درروش برای مورد مطالعاتی پرداخته میشود. با به کار بردن آن در ارزیابی گزینه های پیشنهادشده برای ترسیم نقشه ی راه فناوری سعی شده است با در نظر گرفتن تمام نکات لازم جهت انجام هرچه بهتر روش مورداستفاده به تدوین نقشه ی راه فناوری موردنظر پرداخته شود. درنهایت نقشه ی راه فناوریهای استخراج سوختهای فسیلی در صنایع فراساحلی(ترجیحا0 آبهای عمیق) و ارائه ی فناوریهای بهینه در این حوزه برای ایران به بهترین شکل ممکن ترسیم میشود. سپس با استفاده از فرم نظرسنجی و استفاده از نظر خبرگان در این حوزه به اعتبارسنجی نقشه ی راه تدوین شده پرداخته شده است تا صحت و اعتبار کار انجام شده، نشان داده شود.

لینک کمکی