فایل رایگان شناسايي و دسته بندي عوامل فرهنگ سازماني و سلامت سازماني با رويکرد کانو ؛ مطالعه موردي شرکت بايا مهر اسپادانا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و دسته بندي عوامل فرهنگ سازماني و سلامت سازماني با رويکرد کانو ؛ مطالعه موردي شرکت بايا مهر اسپادانا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

سازمان ها برای پاسخ گویی وسیع به محیط کسب وکار در حال تغییر و رقابتی و درنتیجه حفظ مزیت رقابتی به توانایی سازگاری با محیط کسب و کار و صرفه جویی در زمان نیاز دارند. درواقع ترکیبی از فرهنگ صحیح و سلامت سازمانی، سازمان را قادر میسازد تا انعطاف پذیری خود را حفظ نماید و در رفع نیاز مشتریان موفق باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی و دسته بندی آن ها با رویکرد کانو در شرکت بایا مهر اسپادانا می باشد. به منظور جمع آوری داده ها و همچنین تجزیه وتحلیل آنها از پرسشنامه استفاده میگردد. نتایج پژوهش مشخص مینماید عامل انعطاف پذیری در فرهنگ سازمانی و همچنین در سلامت سازمانی عامل توانایی از عوامل الزامی هستند.

لینک کمکی