فایل رایگان کاربرد متدولوژي هاي مديريت پروژه چابک در شرکت هاي گروه مپنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد متدولوژي هاي مديريت پروژه چابک در شرکت هاي گروه مپنا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت روزافزون موضوع چابکی در ساختار پروژه در صنایع مختلف، در این مقاله به بررسی کاربردهای مختلف متدولوژیهای چابک با نگاه به رسالت شرکتهای عضو گروه مپنا پرداخته شده است. مدیریت پروژه چابک، تولید محصول چابک و ساخت و ساز چابک از جمله شاخه هایی هستند که در شرکتهای گروه مپنا امکان پیاده سازی دارند که سعی شده است در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مثال های کاربردی ارائه گردد. در نهایت چارچوبی برای پیاده سازی یکپارچه راهکارهای چابک در شرکتهای عضو گروه مپنا ارائه شده است.

لینک کمکی