فایل رایگان مدل سازي ديناميکي ميزان پايداري پوشش فضاي سبز شهري مطالعه موردي باغ گياه شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي ديناميکي ميزان پايداري پوشش فضاي سبز شهري مطالعه موردي باغ گياه شناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مدل سازی دینامیکی میزان پایداری پوشش فضای سبز شهری در باغ گیاه شناسی پیکان شهر تهران با استفاده از نرم افزار ونسیم پرداختیم . متغیرهای مورد بررسی نظیر مقدار بارش و آلودگی صوتی طی یک دوره زمانی 10 ساله پایش و تخمین زده شدند. نتایج نشان داد در 5 ساله اول میزان پوشش گیاهی این مکان روند نزولی و طی پنج ساله دوم روند با ثباتی را دنبال خواهد کرد .

لینک کمکی