فایل رایگان مدلسازي ريسک هاي پروژه هاي گودبرداري عميق شهري با استفاده از شبيه سازي رويداد گسسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلسازي ريسک هاي پروژه هاي گودبرداري عميق شهري با استفاده از شبيه سازي رويداد گسسته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

روش میخ کوبی و مهاربندی به عنوان یکی از مرسوم ترین روش های گودبرداری عمیق در مناطق شهری، دارای یک فرآیند تکراری است. به این معنا که عملیات اجرایی در این روش به چند عملیات اصلی قابل تقسیم است که در هر تراز پایدارسازی تکرار شده و با توالی منطقی ادامه می یابند. محیط کاری در این پروژه ها زیر سطح زمین است و طبعا0 با عدم قطعیت های فراوان رو به رو است. ویژگی دیگر این پروژه ها وابستگی زیاد پیشرفت و مدت زمان اجرای کار به منابع کلیدی است. همین سه خاصیت یعنی تکرار شوندگی، رویکرد احتمالاتی و تاثیر پر رنگ منابع کلیدی در برنامه ریزی، ترکیب شبیه سازی رویداد گسسته و شبیه سازی مونت کارلو را برای مدلسازی و برنامه ریزی این پروژه ها دارای مزیت می کند. در این پژوهش ضمن به کارگیری نرم افزار Symphony برای شبیه سازی مورد اشاره، از نرم افزار Access برای ورود اطلاعات به مدل شبیه سازی استفاده شده است با توجه به موارد فوق، به کارگیری روش شبیه سازی ترکیبی رویداد گسسته و مونت کارلو در مدل سازی پروژه های گودبرداری عمیق شهری که با روش میخ کوبی و مهاربندی اجرا می شوند، نسبت به رویکرد رایج زمان بندی قطعی، نتایج واقعی تری به دست می دهد.

لینک کمکی