فایل رایگان مدلي براي تشخيص اجتماعات مبتني بر اعتماد کاربران در شبکه هاي اجتماعي برخط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدلي براي تشخيص اجتماعات مبتني بر اعتماد کاربران در شبکه هاي اجتماعي برخط :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

اجتماع در درون یک شبکه، یک گروه از رئوس متراکم است که با یکدیگر بیشترین ارتباط و با رئوس خارج از اجتماع ارتباط کمتری دارند . تشخیص اجتماعات یکی از مباحث چالش برانگیز در شبکه های اجتماعی است و محققان همواره به دنبال ارائه روشهای کارا برای حل این مسئله هستند. اعتماد کاربران نیز یکی از مباحثی است که اخیرا0 مورد توجه پژوهشگران حوزه تحلیل شبکه های اجتماعی قرار گرفته است و سنجش میزان اعتماد میان کاربران میتواند مزایای فراوانی را برای اهداف گوناگون نظیر انتشار اخبار و برنامهای بازاریابی و تبلیغات به ارمغان آورد، مخصوصا0 اگر بتوان اجتماعات معتمد را شناسایی کرد. چرا که کاربران معمولا0 در شبکه های اجتماعی به اطلاعاتی که توسط افراد به اشتراک گذاشته میشوند، اطمینان ندارد؛ اما روشهای موجود در زمینه تشخیص اجتماعات، اعتماد کاربران را مدنظر قرار نمیدهند، از این رو در این مقاله مدل بهینه سازی جدیدی جهت سنجش اعتماد در شبکه های اجتماعی معرفی میشود. از ویژگیهای مدل پیشنهادی قابلیت استفاده آن در تمامی شبکه های اجتماعی و سنجش همزمان اعتماد و خاصیت پیمانه ای است.

لینک کمکی