فایل رایگان مديريت و بهينه سازي انرژي در صنعت ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت و بهينه سازي انرژي در صنعت ساختمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

منظور از بهینه سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روشها و سیاستهایی در مصرف درست انرژی است. که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند. در این چارچوب، تعیین سهم صورتهای مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه با توجه به امکانات درازمدت آن جامعه، همچنین بکارگیری پربازده ترین شیوه استفاده از آنها که متضمن کاهش تخریب منابع انرژی و نیز کاهش تاثیرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی است، بر عوامل دیگر حیات و محیط زیست مدنظر است. این استفاده درست و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه است، بلکه منجر به بقاء انرژی برای همگان و نسلهای آتی میشود. همچنین مانعی برای تولید و گسترش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.ما در این مقاله چند روش بهینه سازی انرژی مخصوصا در صنعت ساختمان را بررسی کرده و بر بیشینه تحقیق ان مروری میکنیم.

لینک کمکی