فایل رایگان ارائه يک مدل مفهومي جديد براي تاخيرات پروژه هاي انتقال گاز شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه يک مدل مفهومي جديد براي تاخيرات پروژه هاي انتقال گاز شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور می باشد. در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش از همه عینیت دارد مهندسی فنی آن ها است. در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند. تاخیر، ناکامی در تکمیل یک فعالیت در طول زمان مقرر برنامه ریزی شده برای آن است که عوامل مختلف و متعددی سبب ایجاد تاخیر در یک پروژه می شود و باعث ایجاد عواقب و خسارت هایی می شود که شاید جبران آن ها سال ها و ماه های زیادی را تلف نماید و باعث از بین رفتن منابع و انرژی های بسیاری گردد که خیلی از آن ها جبران پذیر نباشد. این پژوهش با استفاده از مصاحبه از کارشناسان خبره در شرکت مهندسی و توسعه گاز منشاهای اصلی ایجاد تاخیرات را شناسایی و سپس عوامل اصلی تاخیرات که بر منشاها تاثیر می گذارند را مشخص نموده که بر این اساس مدل مفهومی مختص به خود شرکت که شامل چهار منشا ایجاد و چهار عامل اصلی است را طراحی و ارائه نموده و پس از ارائه مدل با استفاده از درصد وزنی مهم ترین عامل را معرفی کرده است.

لینک کمکی