فایل رایگان ارزيابي کارايي صنايع فلزي به روش DEA (مطالعه موردي شهرستان خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي کارايي صنايع فلزي به روش DEA (مطالعه موردي شهرستان خرم آباد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری رشد کارایی و بهره وری بخش های مختلف صنعت کشور در رشد اقتصادی، اندازه گیری کارایی برای بنگاه هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می کنند همواره مورد توجه بوده است. ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان حیطه مدیریت و تولید بوده است. ازین رو طی سال های متمادی روش ها و تکنیک های متعددی برای انجام این موضوع مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها که به وفور مورد استفاده قرار گرقته و سهم بالایی در تحقیقات مختلف حوزه های علمی مرتبط با سنجش و ارزیابی دارد، تکنیک تحلیل پوششی داده هاست. مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی و سنجش کارایی سه واحد صنعتی در استان لرستان پرداخته و پس از تعیین میزان کارایی یا ناکارایی به کمک تکنیک مربوطه، به معرفی عوامل موثر در ناکارایی این واحد ها پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این مطالعه از نرم افزار WINQSB بهره گرفته ایم.

لینک کمکی