فایل رایگان الزامات پدافندغيرعامل در مديريت شهرک هاي صنعتي، در مواجهه با تهديدات سخت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الزامات پدافندغيرعامل در مديريت شهرک هاي صنعتي، در مواجهه با تهديدات سخت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مقاله پیش رو، مدیران شهرک های صنعتی را مخاطب قرار داده و آنان را در اجرای هر چه بهتر اصول پدافند غیرعامل در شهرک های صنعتی، یاری می نماید. توصیه هایی که در صورت وقوع حملات خصمانه دشمن، می تواند آسیب پذیری ها را به حداقل برساند. در تحقیق پیش رو، ابتدا به بررسی پدافند غیرعامل و تهدیدات پرداخته شده، سپس به معرفی شهرک های صنعتی و تهدیدات متصوره به این شهرک ها اشاره گردیده است و در ادامه به مهم ترین اصول پدافند غیرعامل که با بکارگیری آن ها در شهرک های صنعتی، می توان تا حد زیادی از حملات دشمن در امان مانده و موجب کاهش خسارت ها گردید، پرداخته شده است. هدف از این تحقیق، که از اهداف پدافند غیرعامل می باشد، کاهش آسیب پذیری شهرک های صنعتی در مواجهه با تهدیدات سخت دشمن است. باشد که مورد استفاده مخاطبان قرار گرفته باشد.

لینک کمکی