فایل رایگان بررسي کاربرد متد EV در توليد شاخص هاي کارايي پروژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاربرد متد EV در توليد شاخص هاي کارايي پروژه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

جهت برنامه ریزی و کنترل موثرتر پروژه ها، بکارگیری شاخص های پیشنهادی متد EV در کنار شاخص های سنتی (درصد پیشرفت فیزیکی پروژه، درصد جذب بودجه...) می تواند بسیار اثر بخش باشد. این شاخص ها می توانند در یک سازمان پروژه محور به خروجی های مداوم سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه های سازمان تبدیل شده و بازخوردهای مناسبی جهت دپارتمان های دیگر بوجود آورند . فرآیندهای بودجه ای و زمانی پروژه را نمی توان از یکدیگر مستقل در نظر گرفت و تاثیر هر یک بر دیگری را مورد توجه قرار نداد. این موضوعی است که در روش های سنتی کنترل پروژه نادیده گرفته می شود.

لینک کمکی