فایل رایگان بررسي و اولويت بندي چالش هاي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت با استفاده از روش FAHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و اولويت بندي چالش هاي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت با استفاده از روش FAHP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحقیق پیش رو به منظور بررسی و اولویت بندی چالش های پیش روی سیستم های اطلاعاتی مدیریت از نگاه خبرگان به مرحله ی اجرا درآمد. با توجه به هدف، این تحقیق یک بررسی کاربردی و با توجه به استراتژی اجرا، یک مطالعه ی توصیفی پیمایشی است که در قالب یک بررسی کمی و مقطعی صورت پذیرفته است. جامعه ی آمای آن خبرگان متخصص در حوزه ی سیستم های اطلاعاتی بوده اند که به صورت نمونه گیری هدف دار از میان آنها 113 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری داده های آن میدانی و ابزار آن پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش FAHP بهره گرفته شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان به ترتیب چالش های حریم شخصی، صحت/درستی، مالکیت، کنترل و امنیت از اهمیت واولویت بالاتری برخوردار هستند.

لینک کمکی