فایل رایگان بهينه سازي زمان بندي تقاطع هاي چراغ دار بااستفاده از الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي زمان بندي تقاطع هاي چراغ دار بااستفاده از الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه تاکید بیشتر بر روی مدیریت ترافیک به وسیله اجرا و عملیات سیستمهای حمل و نقل هوشمند است. امروزه با گسترش فناوری هوشمند و مصنوعی، الگوریتم ژنتیک برای مشکلات بهینه سازی زمان بندی علائم ترافیکی مورد تایید قرار گرفته است. در این کار به کمک الگوریتم ژنتیک پیشرفته ای که معرفی می شود و تابع برازندگی که بر اساس محاسبه مجموع تاخیر خودروهای پشت چراغ قرمز در هر یک از فازها بدست می آید، توانستیم روشی مناسب برای بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی در تقاطع ها ارائه دهیم.الگوریتم ژنتیک معرفی شده به جای استفاده از رمزگذاری دودویی، مقادیر عدد حقیقی نرمال شده بین صفر و یک برای هر ژن از کروموزوم ها اختصاص می دهد و عملگر ترکیب و جهش خاص خودش را که بتواند روی مقادیر عدد حقیقی اعمال شود،استفاده می کند. در این الگوریتم ژنتیک برای محاسبه میزان تاخیر خودروها از معادلات تاخیر وبستر در حالت غیر اشباع استفاده می شود.در این کار برای اولین بار از مقادیر عددی پیوسته و نرمال شده برای بهینه سازی زمان بندی چراغ های راهنمایی در الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک فضای جواب مسئله که پیدا کردن طول چرخه و زمان فاز سبز موثر بهینه چراغ های تقاطع است، جستجو شد و مقادیر بهینه آنها برای هریک از تقاطع های مورد بررسی شهر رشت در سه نوبت صبح، ظهر و عصر به دست امد.

لینک کمکی