فایل رایگان پايش تصوير با استفاده از تکنيک هاي کنترل فرآيند آماري چند متغيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش تصوير با استفاده از تکنيک هاي کنترل فرآيند آماري چند متغيره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

فرآورده های لبنی به عنوان یک منبع پروتئین دامی و باارزش غذایی بالا، جایگاه ویژه ای در تغذیه انسان دارند و از جمله بهترین منابع تامین کلسیم نیز محسوب می شوند، اهمیت مصرف مواد لبنی زمانی بیش ازپیش آشکار می شود که بدانیم کلسیم پس از آهن، دومین ماده ای است که کمبود آن در رژیم غذایی افراد در ایران مشاهده شده است. امروزه استفاده از داده های تصویری به منظور پایش فرآیندهای تولیدی که شامل اطلاعاتی کامل در رابطه با کیفیت محصول یا فرآیند موردنظر است رو به افزایش است. رشد روزافزون فناوری های تصویربرداری مانند سیستم بینایی ماشین و اسکنرهای لیزری سه بعدی، باعث ایجاد تنوع و افزایش حجم در داده های حاصل از ارزیابی مشخصه های کیفیتی گردیده اند. . تهیه تصویر و آنالیز آن می تواند اطلاعات مهمی در مورد کیفیت محصول تولیدی فراهم کند و این موضوع از لزوم به کارگیری روش مناسب برای طراحی روش های پایش مبتنی بر تصویر حکایت دارد. با توجه به اهمیت موضوع متدلوژی این تحقیق استفاده از تکنیک های غیر مخرب پردازش تصویر دیجیتال و تکنیک های کنترل آماری فرآیند به منظور ارزیابی کیفیت نمونه های ماست مورد آزمایش است. در این مقاله برای پردازش تصویر و استخراج مولفه های رنگی از ابزار پردازش تصویر نرم افزار متلب نسخه 2015 استفاده گردید و رنگ ها از فرمت استاندارد قرمز-سبز-آبی به فرمت L*a*b* تبدیل شده و میانگین آن ها محاسبه گردید و با ترسیم نمودار کنترل T2 هتلینگ مشخص گردید که این روش توانایی خوبی در تشخیص ماست های معیوب دارد.

لینک کمکی