فایل رایگان حل مدل دو مرحله اي چند پروژه اي، چند هدفه با منابع تجديدناپذير فاسدشدني با استفاده از دو الگوريتمSA و MOPSO بطور همزمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حل مدل دو مرحله اي چند پروژه اي، چند هدفه با منابع تجديدناپذير فاسدشدني با استفاده از دو الگوريتمSA و MOPSO بطور همزمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

رشد روز افزون کامپیوتر ها و الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری متنوع جهت حل مسائل سخت بهینه سازی، مدل سازی دنیای واقعی را ممکن تر ساخته است. از آنجایی که امروزه سازمان های پروژه محور بطور همزمان معمولا با بیش از یک پروژه که به منابع مشترکی نیاز دارند، سروکار دارند، نیاز به مدل هایی که بتواند اهداف متعدد این سازمان ها با توجه به محدودیت های منابع را بهینه نماید بیش از پیش احساس می شود. در این پژوهش، توابع هدف در نظر گرفته شده کمینه سازی هزینه اجرای کل پروژه ها به طوری که هزینه مصرف منابع مشترک و هم چنین هزینه تاخیرات هر یک از پروژه ها حداقل گشته و زمان هر تک پروژه کمینه شود تا منجر به حداقل سازی زمان کل پروژه ها گردد. منابع در نظر گرفته شده، منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر فاسد شدنی است. هزینه های اجرای پروژه ها شامل هزینه خرید و هزینه نگهداری منابع فساد پذیر، جریمه تاخیرات پروژه ها و هزینه منابع تجدیدپذیر است. متغیرهای تصمیم، تعیین زمان شروع همه فعالیت های پروژه ها و زمان بندی تامین و مقدار سفارش منابع تجدید ناپذیر فاسد شدنی است. مسئله زمانبندی پروژه با فرض یک حالت اجرا و طول زمان اجرای قطعی برای فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مساله روابط بین فعالیت ها بصورت روابط پیش نیازی استاندارد است و هر منبع فاسدشدنی پس از طی یک زمان مشخص فاسد می شود و باید دوباره تامین گردد. از آنجایی که مسائل زمانبندی جزء مسائل سخت بهینه سازی ترکیبی است، با افزایش ابعاد مسئله امکان یافتن جواب بهینه در یک زمان منطقی و قابل قبول وجود ندارد، به همین منظور برای حل مسئله دو الگوریتم یکی جهت کنترل زمان هریک از پروژه ها و دیگری برای کنترل هزینه های جریمه تاخیر پروژه ها و همچنین مصرف منابع بکار گرفته شده اند. الگوریتم تک هدفه شبیه سازی تبرید و الگوریتم ازدحام ذرات چند هدفه برای حل این مدل استفاده شده اند.

لینک کمکی