فایل رایگان لجستيک معکوس در زنجيره تامين و عوامل موثر در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لجستيک معکوس در زنجيره تامين و عوامل موثر در آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در سال های اخیر ایجاد فناوری های نوین و تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است، به طوری که سازمان های مختلف برای ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به استفاده از تئوری های مدیریت زنجیره تامین می‎باشند. از جمله مباحثی که امروزه در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تامین صنایع مختلف مطرح است، موضوع لجستیک معکوس و مدیریت بازگشتی ها است ؛ موضوعی که به نظر می رسد تاکنون در صنایع مختلف کشورمان به آن توجه جدی نشده است. طی دو دهه گذشته ، شرکت ها و صنایع زیادی در کشورهای پیشرفته بررسی در این زمینه را آغاز کرده و لجستیک معکوس را یکی از فرایندهای مهم در زنجیره تامین خود درنظر گرفته اند. هدف این مقاله پرداختن به تعاریف زنجیره تامین ، مدیریت زنجیره تامین، لجستیک و لجستیک معکوس و در نهایت با مرور مطالعات صورت گرفته ، عواملی که بر لجستیک معکوس تاثیر می گذارند شناسایی و رتبه بندی شوند.

لینک کمکی