فایل رایگان مساله مسيريابي وسايل نقليه وابسته به مکان با در نظر گرفتن زمان سفر غير ثابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مساله مسيريابي وسايل نقليه وابسته به مکان با در نظر گرفتن زمان سفر غير ثابت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی مساله مسیریابی وسایل نقلیه وابسته به مکان با در نظر گرفتن زمان سفر غیرثابت می پردازد که در آن به دلیل محدودیت طرح ترافیک، تعیین مسیر وسیله نقلیه جهت خدمت دهی به مشتریان، وابسته به مکانی است که مشتری در آن قرار دارد. همچنین به دلیل وجود ساختارهای پیچیده جاده ای و محدودیت های مختلف ترافیکی، مدت زمان سفر در طول یال وابسته به مقطع زمانی است که سفر طی آن انجام میشود و کاربرد آن در حمل و نقل درون شهری است. مساله بصورت تک هدفه مدلسازی گردیده که عبارت است از کمینه سازی هزینه کل سیستم شامل هزینه متغیر حمل و نقل و هزینه ثابت استفاده از وسیله نقلیه. مدل ریاضی بصورت مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در نرم افزار گمز کد نویسی شده و در نهایت کارایی آن از طریق جوابهای بدست آمده در ابعاد کوچک و متوسط مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لینک کمکی