فایل رایگان نگريستن به کلان داده ها از لنز تئوري مدهاي مديريتي (ترجمه و تلخيص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگريستن به کلان داده ها از لنز تئوري مدهاي مديريتي (ترجمه و تلخيص) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

کلان داده ها اخیرا یکی از ایده های مدیریتی است که درباره آن در جوامع کسب و کار بیشترین گفتمان انجام می شود و به نوعی به یک واژه مد روز تبدیل شده است. در کتاب ها و مقالات رسانه ای، کلان داده به عنوان انقلاب و عصر جدید بیان شده است و حول آن سخنان فراوان و خوش بینانه ای انجام گرفته است. همه اینها منجر به ایجاد سوالاتی شده است مثلا اینکه آیا کلان داده ها می توانند مد مدیریتی باشند در این مقاله پدیده کلان داده از لنز تئوری مد مدیریتی نگریسته شده است. مد مدیریتی یک لنز تحلیلی فراهم می کند که می توان نیروهای طرف عرضه و طرف تقاضا در شکل گیری و ظهور و تکامل کلان داده را نگریست. تحلیل ها نشان می دهد کلان داده در اواخر دهه 1990 ظهور یافت و تا اواسط دهه 2000 هویت یافت و محبوبیت آن از سال 2011 تا 2012 آغاز شد. هر چند کلان داده همینک نیز از محبوبیت زیادی برخوردار است اما چندین معیار مربوط به مدهای مدیریتی را از خود نشان داده است. برخی شواهد نشان می دهد اگرچه ممکن است این محبوبیت همچنان ادامه یابد اما ممکن است زمانی این مد مدیریتی محو شود. یافته ها بیانگر مفاهیمی در خصوص پدیده کلان داده و بطور کلی مدهای مدیریتی و فناوری اطلاعات می باشد.

لینک کمکی