فایل رایگان ارزيابي آلودگي فلز سنگين جيوه در رسوبات معدن طلاي زرشوران- تکاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي آلودگي فلز سنگين جيوه در رسوبات معدن طلاي زرشوران- تکاب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

تعداد 12 نمونه رسوب جهت تعیین منشا آلایندگی جیوه از مناطق مختلف معدن طلای زرشوران برداشت شد. نتایج آنالیزها نشاندهنده غلظت بیش از حد مجاز جیوه در رسوبات رود خانه های اطراف منطقه معدنی زرشوران دارد. رسوبات رودخانه ها و پسماند معدن طلای زرشوران نقش اصلی در بر همکنش ها، حمل و تبدیل گونه های جیوه در آب رودخانه های اطراف معدن طلای زرشوران دارد. این مطالعه نشان داد که عمده ترین فرآیندهای کمپلکسی که تحرک و جابجایی جیوه را کنترل می کنند، مرتبط با سنگ منشا، نوع رسوبات، پدیده های جذب واجذب، تبدیلات ژئوشیمیایی، انحلال فازهای جامد، تشکیل کمپلکس با مواد آلی ( DOM )، فرآیند انتشار و بر هم کنش های اکسایش کاهش ( Redox ) می باشند. این مطالعه نشان داد عمده مقدار جیوه موجود در رسوبات حاصل فرآیند حمل وانتشار حاصل از. کانی های منشا جیوه (همچون رآلگار، ارپیمنت وسینابر) موجود در سنگ های دربرگیرنده و کانسار می باشد.

لینک کمکی