فایل رایگان بررسي آلودگي جيوه در آب هاي سطحي محدوده معدن طلاي زرشوران- تکاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آلودگي جيوه در آب هاي سطحي محدوده معدن طلاي زرشوران- تکاب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

منطقه تکاب در کمربند کوهزایی زاگرس قرار دارد.بر اساس این مطالعات ، قدیمی ترین واحد سنگی که در هسته طاقدیس ایمان خان برونزد دارد، شیست های پرکامبرین واحد ایمان خان است که به گونه دگرشیب درزیر سنگآهک چالداغ قرار دارد. نهشته های تراورتن خاکستری روشن تا سفید در شمال تکاب تا شاهین دژ گسترده اند و بر اساس شواهد امروزی به نظر می رسد حاصل فعالیت چشمه های آب گرم می باشد. کانی سازیدر بخش زرشوران در بخش بالایی سنگ آهک چالداغ و واحد شیل سیاه و در امتدادی حدود یک کیلومتر تقریبا هم شیب با واحد دربرگیرنده قرار دارد (مدبری و مر، 1383 ). تعداد 17 نمونه آب جهت تعیین منشا آلایندگی جیوه از مناطق مختلف معدن طلای زرشوران برداشت شد. نتایج آنالیزها نشان دهنده غلظت بیش از حد مجاز جیوه در آب سطحی اطراف منطقه معدنی زرشوران دارد. رودخانه ها و پسماند معدن طلای زرشوران نقش اصلی در بر همکنش ها، حمل و تبدیل گونه های جیوه در آب رودخانه های اطراف معدن طلای زرشوران دارد. این مطالعه نشان داد که عمده ترین فرآیندهای کمپلکسی که تحرک و جابجایی جیوه را کنترل می کنند، مرتبط با سنگ منشا، نوع رسوبات، پدیده های جذب واجذب، تبدیلات - ژئوشیمیایی، انحلال فازهای جامد، تشکیل کمپلکس با مواد آلی ( DOM )، فرآیند انتشار و بر هم کنش های اکسایش کاهش ( Redox ) می باشند. این مطالعه نشان داد عمده مقدار جیوه موجود آب های سطحی حاصل فرآیند حمل وانتشار حاصل از. کانی های منشا جیوه (همچون رآلگار، ارپیمنت وسینابر) موجود در سنگ های دربرگیرنده و کانسار می باشد.

لینک کمکی