فایل رایگان بررسي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف شرب در حوضه آبريز اسفراين (استان خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف شرب در حوضه آبريز اسفراين (استان خراسان شمالي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و کمبود منابع آب سطحی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، و نیاز مبرم به تامین آب با کیفیت مناسب جهت شرب و مصارف دیگر، توجه به کیفیت منابع آب زیرزمینی دو چندان شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی از نظر شرب و تعیین فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی حاکم بر ترکیب شیمیایی منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز اسفراین (استان خراسان شمالی) است. در این پژوهش از اطلاعات کیفی 52 حلقه چاه پایش در طول سال 81-85 به منظور بررسی کیفیت آب زیرزمینی استفاده شده است. نتایج به طور کلی نشان داد که میزان پارامترهای EC,TDS مورد مطالعه از محل تغذیه به سمت تخلیه آبخوان و در جهت شیب آب زیرزمینی افزایش می یابد. با توجه به پهنه بندی بیشترین مقادیر پارامترها در جنوب منطقه و در نزدیکی سازند های تبخیری است. براساس دیاگرام شولر کیفیت آب منطقه از نظر شرب از آب های کیفیت قابل قبول تا کاملا نامطبوع طبقه بندی می شود. طبق نمودار های پایپر و گیبس تیپ غالب نمونه های آب منطقه مورد مطالعه کلروسدیک بوده و ثانیا آبهای زیرزمینی منطقه مورد مطالعه تحت تاثیر اثر متقابل آب و سنگ و تبخیر قرار دارد.

لینک کمکی