فایل رایگان بررسي گرد و غبار ناشي از سد باطله کارخانه آلوميناي جاجرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي گرد و غبار ناشي از سد باطله کارخانه آلوميناي جاجرم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

یکی از ارکان مهم توسعه پایدار هر کشوری حفظ محیط زیست آن است. انتشار ذرات گرد و غبار حاوی فلزات سنگین و تجمع آنها در آب و خاک، زندگی جانداران هر اکوسیستمی را تهدید می نماید. هدف از این تحقیق، بررسی گرد و غبار ناشی از فعالیت سد باطله کارخانه آلومینای جاجرم می باشد. آلودگی محیط زیست ناشی از سد باطله گل قرمز منجر به آزاد سازی عناصر سمی و مضر از طریق انتشار مواد باطله به خاک های اطراف منطقه گردیده است. نمونه برداری از ذرات گرد و غبار با PM10وPM2.5 در 4 ایستگاه مجاور سد باطله صورت گرفت. با مقایسه نتایج آنالیز فلزات سنگین نمونه گل قرمز و نمونه شاهد مشاهده می گردد، مقادیرعناصر Cu، Cd، Pb، Co، V، Na، Al، Cr، Fe و SiO2 در نمونه گل قرمز بیشتر از نمونه شاهد می باشد. همچنین شاخص کیفیت هوا (AQI) برای مقادیر PM10وPM2.5 در مناطق شرق و جنوب سد باطله به طور چشمگیری بیشتر از سایر ایستگاه های اندازه گیری است.

لینک کمکی