فایل رایگان بررسي محيط رسوبي سازند آسماري در برش آبسرده، زاگرس رورانده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي محيط رسوبي سازند آسماري در برش آبسرده، زاگرس رورانده :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

ضخامت سازند آسماری در برش روستای آبسرده 5/92 متر است که در شمال شرق خرم آباد و در شرق زاگرس رورانده از حوضه لرستان برونزد دارد. واحدهای سنگ شناختی عمدتا کربناتی بوده که به صورت ناپیوستگی پیوسته نما بر روی سازند شهبازان و با ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند گچساران قرار دارد. براساس مطالعات دقیق فسیل شناسی سن این برش در نهشته های مورد مطالعه چاتین- بوردیگالین تعیین گردیده است و یک زون زیستی تجمعی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: ((Eulepidina-Nephrolepidina-HeterosTegina Assemblage Zone بر اساس مطالعات رسوب شناسی صورت گرفته 6 رخساره میکروسکوپی کربناته شناسایی شده که در 3 گروه محیطی لاگون، سد و دریای باز قرار می گیرند.

لینک کمکی