فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد کاني زايي بوکسيت با استفاده از داده هاي ماهواره اي +ETM در برگه هاي 1/100000 دهدز و اردل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پتانسيل يابي مناطق مستعد کاني زايي بوکسيت با استفاده از داده هاي ماهواره اي +ETM در برگه هاي 1/100000 دهدز و اردل :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

کانسار بوکسیت دوپلان در 90کیلومتری جنوب غربی شهرکرد و 15کیلومتری ناغان در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.این کانسار از دیدگاه زمین ساختاری در زون تراستی زاگرس واقع شده است.برمبنای نتایج پتروگرافی و پرتو X,این کانسار دارای چهار افق است که افق سطحی آن یک افق کربناتی است و متشکل از کانی های کائولینیت,هماتیت,کلسیت,روتیل,دیاسپور و آناتاز می باشد.با توجه به احیایی بودن سطح کانسار دوپلان و همچنین وجود پیریت در افق های مختلف کانسار و وجود هماتیت در رخساره اکسیدان کانسار با استفاده از فن سنجش از دور مناطق مشابه افق سطحی کانسار دوپلان بعنوان مناطق دارای احتمال کانی زایی بوکسیت شناسایی شدند.در این مقاله با در نظر گرفتن سایر روش های مناسب بارز سازی کانی های تشکیل دهنده بوکسیت از طریق بررسی تصاویر مولتی اسپکترال ETM+ Plus) (Enhanced Thematic Mapperبا استفاده از روش های BandRatio,BandComposition , ) SAM ( Spectral Angle Mapper, M-Ratioو روش Classificationمورد بررسی قرار گرفت.در ابتدا با استفاده از روش های Band RatioوBand Composition کانی های آهن دار و آلتراسیون های رسی شناسایی شدند و از طریق روش M-Ratio رخساره های اکسیدی و هیدروکسید های آهن بارزسازی شدند. از طریق روش SAM مشابهت بین طیف های کانی ها,آلتراسیون های رسی و سنگ های دارای اکسید آهن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بمنظور کنترل نتایج بدست آمده تعدادی نقاط در محدوده مورد مطالعه بصورت میدانی انتخاب شدند و از طریق روش Classification خصوصیات طیفی مشابه آنها معیین گردید. در نهایت مناطق دارای احتمال کانی زایی بوکسیت بر روی تصاویر مشخص گردیدند.

لینک کمکی