فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي هنديجان چاه X1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي هنديجان چاه X1 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

سازند آسماری جوانترین سنگ مخزن پهنه زاگرس است و به همین دلیل، مطالعات گسترده ای برروی این سازند انجام شده است. مرز زیرین این سازند با سازند جهرم به صورت ناپیوسته است و مرز فوقانی آن به سازندگچساران می باشد. برای مشخص شدن پتروگرافی و ویژگی های رخساره ها، حاکم براین توالی های کربناته و وضعیت محیط رسوبی این سازند در میدان نفتی هندیجان، برش تحت الارضی، چاه X1 به ضخامت 120 متر مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس مطالعات پتروگرافی، تعداد 13 میکروفاسیس در برش تحت الارضی X1 شناسایی گردید. این میکروفاسیس های کربناته در چهار زیر محیط پهنه جزر و مدی، لاگون، سدی و زیرمحیط دریای باز تشکیل شده اند. نهشته های سازند آسماری در چاه X1 عمدتا در محیط رسوبی رمپ داخلی قرار دارند.

لینک کمکی