فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي نهشته هاي ترياس در برش ميانا در منطقه سواد کوه استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پتروگرافي و محيط رسوبي نهشته هاي ترياس در برش ميانا در منطقه سواد کوه استان مازندران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی پتروگرافی و محیط رسوبی برش میانا در منطقه سوادکوه _ البرز صورت گرفته است. نهشته های سواد کوه فقط بطور محلی در منطقه سواد کوه وجود دارند. رسوبات تریاس در منطقه مورد مطالعه از تناوبی از سنگ آهک و دولومیت با سن تریاس پایینی _ میانی (سازند الیکا) و توالی از رسوبات گچ، مارن، شیل، آهک و دولومیت با ضخامت بیش از صد متر با سن تریاس بالایی (نهشته های سواد کوه) تشکیل شده اند. رسوبات تریاس در منطقه مورد مطالعه با یک دگرشیبی فرسایشی در زیر سازند شمشک قرار گرفته است و مرز پایینی این رسوبات با گسل بریده شده است. ضخامت این برش 282متر است. تریاس پایینی_ میانی (سازند الیکا) توسط یک توده آتشفشانی در برش میانا از تریاس بالایی (نهشته های سواد کوه) جدا می شوند. بر اساس مطالعات پتروگرافی، تعداد 10 میکروفاسیس مربوط به برش میانا شناسایی شده که پهنه جزر ومدی و محیط لاگونی را شامل می شوند. میکروفاسیس های شناسایی شده معرف رسوبگذاری در یک رمپ کربناته از نوع تک شیب تحت شرایط آب و هوایی گرم و خشک می باشند.

لینک کمکی