فایل رایگان پتروگرافي، دگرساني و پردازش تصوير ماهواره اي Landsat در خاک هاي صنعتي منطقه کلات سادات در شمال غربي سبزوار (با نگرشي با کاربرد در صنعت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پتروگرافي، دگرساني و پردازش تصوير ماهواره اي Landsat در خاک هاي صنعتي منطقه کلات سادات در شمال غربي سبزوار (با نگرشي با کاربرد در صنعت) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

خاک صنعتی کلات سادات در 4 کیلومتری شمال غربی روستای کلات سادات و بهنگر واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه در دو گروه ولکانیک حدواسط و اسیدی شامل: پیروکسن آندزیت و داسیت به سن ائوسن ( ) همراه با سنگ های افیولیتی از جمله سرپانتینیت قرار می گیرند. واحدهای ولکانیکی ائوسن در ناحیه مورد مطالعه به شدت آلتره شده اند و زون های آلتراسیون پروپیلی تیک، آرژیلیک، سیلیسی در منطقه شناسایی شده است که هر یک از این زون ها خود به چندین زیرزون تفکیک می شوند. البته دگرسانی آرژیلیک عمدتا در واحدهای داسیتی و دگرسانی پروپلیتیک در واحدهای آندزیتی دیده می شود. در این تحقیق با استفاده از پردازش داده های ماهواره Landsat به روش ترکیب باندی، واحدهای دگرسان شده از واحدهای غیردگرسان تفکیک گردید. در این تصویر پردازش شده زون دگرسانی آرژیلیک به خوبی بارزسازی شده است که انطباق کاملی بین داده های پردازش شده ماهواره Landsat و بررسی های صحرایی مشاهده گردید. آنالیز اکسیدهای اصلی نمونه های خاک صنعتی کلاته سادات فراوانی در اکسیدهای سدیم و پتاسیم و سیلیسیم را نشان میدهد. افزایش SiO2 سبب افزایش استحکام فشاری بدنه در صنعت کاشی و سرامیک می شود. لذا این خاک صنعتی با فرموله شدن می تواند کاربردی وسیعی در صنایع سرامیک داشته باشد.

لینک کمکی