فایل رایگان کاني شناسي و زمين شيمي شيل هاي کوه کمر سفيد، آرين شهر خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاني شناسي و زمين شيمي شيل هاي کوه کمر سفيد، آرين شهر خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در منطقه قائن، شیل های کوه کمر سفید از شیل های خاکستری رنگ با میان لایه های قهوه ای رنگ از سیلت و ماسه سنگ تشکیل یافته است. شیل ها، شامل ذرات آواری از قبیل کوارتز، میکا، فلدسپار در زمینه ای از رس، کربنات و اکسیدآهن می باشند. دیگر ذرات تشکیل دهنده شیل ها، مواد آلی، پیریت و اکسیدآهن می باشند. بر اساس نتایج حاصل از زمین شیمی عناصر اصلی در این سنگ ها، می توان گفت که نسبت به استاندارد شیل میانگین، این سنگ ها در عناصر Na2O و K2O غنی شدگی دارند، ولی در عناصر دیگری مانند MnO، MgO، Fe2O3، SiO2 و CaO تهی شدگی دارند. داده های حاصل از نمودارهای عناصر اصلی نشان می دهند که این سنگ ها از فرسایش سنگ های با ترکیب فلسیک که بیشتر گرانودیوریتی و در موقعیت زمین ساختاری حاشیه قاره ای فعال و کمان جزایر قاره ای می-باشد، تشکیل شده اند. مقادیر CIA این سنگ ها به طور میانگین 71/29 می باشد که نشان می دهد این سنگ ها شرایط هوازدگی میانه ای را تحمل کرده اند. غنی شدگی در عناصر قلیایی، شرایط آب و هوایی خشک را برای این سنگ ها پیشنهاد می کند.

لینک کمکی