فایل رایگان مطالعات بافتي ، کاني شناسي و ژئو شيميايي کانسار بوکسيت – لاتريت قارياغدي مياندوآب، شرق استان آذربايجان غربي، شمال باختر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعات بافتي ، کاني شناسي و ژئو شيميايي کانسار بوکسيت – لاتريت قارياغدي مياندوآب، شرق استان آذربايجان غربي، شمال باختر ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

نهشته بوکسیت-لاتریت قاریاغدی در فاصله 10 کیلومتری شرق شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران واقع می باشد. این نهشته کارستی به صورت لایه ها و عدسی های چینه سان، در درون سنگ های کربناتی سازند روته به سن پرمین بالایی توسعه یافته است. حضور بافت های پلیتومورفیک، میکروگرانولار، اوئیدی، پیزوئیدی، ماکروپیزوئیدی، اسپاستوئیدی، کلوفرم، گرهکی، برشی دورغین، برشی، و کلاستیک دلالت بر منشا نابرجای نهشته دارد. یافته های کانی شناسی آشکار می کنند که این نهشته بازماندی از دو رخساره، (1) اکسیدی قلیایی و (2) احیایی اسیدی تشکیل شده و در یک محیط رسوبی بینابینی واردوز فریاتیک توسعه یافته است. بررسی های زمین شناسی آشکار می نمایند که آهن زدایی و تخریب کائولینیت مهمترین فرآیندهای دخیل در طی تشکیل این نهشته می باشند، بررسی ها نشان می دهند که درجه تمرکز عناصری نظیر، Mo، Sc، U، Zn ، Zr، Co، V، Cu، Ga، Hf در رخساره اکسیدان قلیایی و تمرکز عناصری نظیر Th ،Sr ،Rb ،Pb ،N،Cr ،Ba در رخساره احیایی اسیدی بیشتر است. اختلاف در تمرکز عناصر در این دو رخساره می تواند به رخداد فرایندهایی نظیر جذب سطحی، روبش توسط اکسیدهای آهن و منگنز، شدت لاتریتی شدن، و عملکرد سنگ بستر کربناتی به عنوان سد زمین شیمیایی وابسته باشد.

لینک کمکی